แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)
เปิดรับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต) 2561

เปิดรับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต) 2561 กว่า5,000 อัตรา เปิดรับสมัครแค่ 10 วันเท่านั้น

เปิดรับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต) 2561

เปิดรับสมัคร นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต) 2561

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอก(เพศชาย) ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

โดยต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และคุณวุฒิการศึกษานั้นต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานข้าราชการพลเรือนได้รับรองมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ เพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 5,000 อัตรา

มีกำหนดเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. จนถึงวันที่ 8 ธ.ค.2560
ผ่านทางเว็บไซต์ www.rcm.edupol.org เท่านั้น โดยจะมีการสอบข้อเขียนในวันที่ 28 ม.ค.2561

โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
www.rcm.edupol.org
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังกองการสอบได้ที่โทรฯ 02-252-9887