แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)
Sale!

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

฿395.00฿585.00

เงื่อนไขการสั่งซื้อ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2560

lineat-naihoy

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สรุปแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พฤศจิกายน 2560 ดังต่อไปนี้

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
บทบาทและภารกิจของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
การจัดทำแผนงาน/โครงการ
การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนและพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ความรู้ทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน
การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

 

Additional information

เลือกรูปแบบ

หนังสือ [1-3วัน], ไฟล์ PDF (1-30 นาที)