แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)

ประกาศรับสมัครสอบ กรมป่าไม้ กรกฎาคม 2563 18 ตำแหน่ง 52 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบ กรมป่าไม้ กรกฎาคม 2563 18 ตำแหน่ง 52 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบ กรมป่าไม้

ประกาศรับสมัครสอบ กรมป่าไม้ naihoy

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2563
โดมีรายละเอียดดังนี้


กลุ่มงานบริการ
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า กรมป่าไม้ 4อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) กรมป่าไม้ 4 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) กรมป่าไม้ 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมป่าไม้ 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้ 8 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
7. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา กรมป่าไม้ 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง ช่างสำรวจ กรมป่าไม้ 7 อัตรา
9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร กรมป่าไม้ 1 อัตรา
10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้ 2 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
11. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ 1 อัตรา
12. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้ 1 อัตรา
13. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้ 1 อัตรา
14. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 13 อัตรา
16. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้ 2 ตำแหน่ง
17. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ กรมป่าไม้ 1 อัตรา
18. ตำแหน่ง นิติกร กรมป่าไม้ 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-28 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศสอบ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ กรมป่าไม้