แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)

เจ้าพนักงานการเกษตร กรมป่าไม้ ครบจบในเล่มเดียว 2563

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร กรมป่าไม้ ครบจบในเล่มเดียว 2563

เจ้าพนักงานการเกษตร กรมป่าไม้ ครบจบในเล่มเดียว 2563

เจ้าพนักงานการเกษตร กรมป่าไม้ ครบจบในเล่มเดียว naihoy 2563 หนังสือ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด [โดยผู้มีประสบการณ์] ตรงตามประกาศสอบ กรมป่าไม้ ล่าสุด กรกฎาคม 2563

หนังสือสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร กรมป่าไม้ ครบจบในเล่มเดียว naihoy 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครบจบในเล่มเดียว naihoy 2563 เดือน กรกฎาคม ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

– ความรู้เกี่ยวกับ กรมป่าไม้ ตรงตามประกาศสอบ 2563 naihoy
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
– หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานราชการกรมป่าไม้
– หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น การจำแนกพืช
– การปรับปรุงพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพาะเมล็ด การติดตาต่อกิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
– การดูแลบำรุงรักษา ได้แก่ การปลูก การปรับปรุงดิน การให้ปุ๋ย การให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม การค้ำยัน การศัลยกรรม การล้อมย้าย
– การจัดภูมิทัศน์ ได้แก่ การออกแบบ การตกแต่งเพื่อจัดภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
– การส่งเสริมการเกษตร ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่
– เศรษฐกิจการเกษตร การพัฒนาธุรกิจการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
– เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณ์การเกษตรประเภทต่าง ๆ
– เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร และการนำนวัตกรรมมาใช้
– แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร
– เฉลยแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตร
– ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Windows
– แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Windows
– ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


E-book ส่งภายใน 3 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

รูปแบบการสั่งซื้อ
E-book 395 บาท ได้รับภายใน 3 นาที
หนังสือ (แบบโอนเงินก่อนส่ง) 585 บาท
หนังสือ (แบบเก็บเงินปลายทาง) 605 บาท

(ขนส่งเอกชน Kerry Express และ Flash Expressจะได้รับหนังสือภายใน 2-3 วันทำการ)

เนื้อหาภายในเล่มเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ 

ประกาศรับสมัครสอบ กรมป่าไม้ กรกฎาคม 2563 18 ตำแหน่ง 52 อัตรา

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2563
โดมีรายละเอียดดังนี้


กลุ่มงานบริการ
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า กรมป่าไม้ 4อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) กรมป่าไม้ 4 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) กรมป่าไม้ 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมป่าไม้ 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้ 8 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
7. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา กรมป่าไม้ 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง ช่างสำรวจ กรมป่าไม้ 7 อัตรา
9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร กรมป่าไม้ 1 อัตรา
10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้ 2 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
11. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ 1 อัตรา
12. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้ 1 อัตรา
13. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้ 1 อัตรา
14. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 13 อัตรา
16. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้ 2 ตำแหน่ง
17. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ กรมป่าไม้ 1 อัตรา
18. ตำแหน่ง นิติกร กรมป่าไม้ 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-28 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศสอบ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ กรมป่าไม้