นโยบายคืนเงินการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

  1. ตรวจสอบหนังสือเมื่อได้รับ
  2. หากพบหนังสือมีรอยฉีกขาด ชำรุด หรือ เนื้อหาและสารบัญไม่ตรงตามที่ส่งให้
  3. แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อให้จัดหนังสือให้ใหม่ หรือรับเงินคืน