Sale!

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

395.00฿585.00฿

เงื่อนไขการสั่งซื้อ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2560

lineat-naihoy

ล้างค่า

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สรุปแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พฤศจิกายน 2560 ดังต่อไปนี้

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
บทบาทและภารกิจของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
การจัดทำแผนงาน/โครงการ
การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนและพัฒนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ความรู้ทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนหลักการ ทฤษฎี
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน
การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี