แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)
ลดราคา!

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้ ตรงตามประกาศสอบ ปี 2561

เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • สรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20=605฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้ แนวข้อสอบเพื่อเข้าทำงานหน่วยงานรัฐบาล เนื้อหาอัพเดทใหม่ล่าสุด ตรงตามประกาศสอบ เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง รูปแบบจำหน่าย PDF 395บาท | หนังสือ 585บาท | เก็บเงินปลายทาง 585+20บาท (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
 • สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
 • พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 • สรุปสาระสำคัญ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผนงานการประสานงานและการจัดการองค์การ
 • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • ความรู้ความเข้าใจนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
 • สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้ สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ มีแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ เนื้อสาระสำคัญ อัพเดทพรบ เหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด ครบตามประกาศสอบ เก็งข้อสอบที่ออกย่อยสุด โดยผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 63 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม — 2 เมษายน 2561

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 • บรรจุสำนักงานแผนงานและสารสนเทศ, แพร่, นครราชสีมา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพาณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 • บรรจุนครราชสีมา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพาณิชยการ

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 • บรรจุสำนักงานแผนงานและสารสนเทศ
 • ม.3 หรือ ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

 • บรรจุลำปาง ตาก สระบุรี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี(2)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. ช่างเครื่องยนต์ 11 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 • บรรจุสำนักงานบริหารกลาง สำนักงานแผนงานและสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาป่าไม้(5) อุดรธานี(2) นครราชสีมา นครศรีธรรมราช
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาช่างยนต์ สาขาเครื่องกล สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ หรือทางช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ ทางเครื่องมือกล ทางช่างยนต์

6. ช่างไฟฟ้า 1อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 • บรรจุนครศรีธรรมราช
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม

7. ช่างโยธา 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 • บรรจุสำนักงานบริหารกลาง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา ช่างโยธา สำรวจ ก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง

8. ช่างสำรวจ 10 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 • บรรจุสำนักงานแผนงานและสารสนเทศ เชียงราย(2) ตาก(5) นครพนม นครราชสีมา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

9. นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

 • บรรจุขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างเขียนแบบ ช่างก่อสร้าง

10. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 • บรรจุสุราษฎร์ธานี
 • มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

11. พนักงานพิทักษ์ป่า 13 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

 • บรรจุสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้(7) เชียงราย(2) นครศรีธรรมราช(4)
 • มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน)

12. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

 • บรรจุสำนักการอนุญาต(2) สำนักงานจัดการที่ดินป่าไม้(2) นคราชสีมา(2)
 • ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือทางวนศาสตร์

13. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

 • บรรจุสำนักบริหารกลาง(2) พิษณุโลก(1)
 • ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

14. นักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

 • บรรจุสระบุรี
 • ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางวนศาสตร์

15. นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

 • บรรจุสระบุรี ตาก
 • ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือทางนิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน ทางการโฆษณา ทางการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

16. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

 • บรรจุอุดรธานี
 • ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม — 2 เมษายน 2561

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลิ้ง

สมัครสอบออนไลน์ได้ที่ 
https://forest.thaijobjob.com

ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง [1-3วัน] ส่งฟรี