แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน (DOA) ล่าสุด [2561]

เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • สรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20=605฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน (DOA) ครบจบในเล่มเดียว เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด อัพเดทใหม่ล่าสุด กันยายน 2561 ตรงตามประกาศสอบ หนังสือ คู่มือเพื่อเตรียมตัวสอบ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

รูปแบบจำหน่าย

PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB

(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ ( https://line.me/R/ti/p/%40naihoy )

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ
 • การประมาณราคา
 • เทคนิคการก่อสร้าง
 • การตรวจงานก่อสร้าง
 • การปฏิบัติงานก่อสร้าง
 • ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

หนังสือแนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด รวมเนื้อที่เกี่ยวข้องครอบคลุม ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน (DOA) อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุด ตรงตามประกาศสอบ เดือน กันยายน 2561 โดยผู้เชี่ยวชาญ มีเนื้อหาให้อ่าน/มีสาระบัญ/มีเลขหน้า/มีสรุปเนื้อหาท้ายบท/มีแนวข้อสอบ/พร้อมเฉลย

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน

การรับสมัคร

 1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการเลือกสรร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครไต้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖ร) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

      2. สมัครที่เว็บ  https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไปตำแหน่งต่างๆ

ตำแหน่งนายช่างโยธา

๑. กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
๒. อัตราค่าตอบแทน ๑๓,๘๐๐ บาท
๓. อัตราว่าง ๑๐ อัตรา
๔. สถานที่ปฏิบัติงาน

ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานพิษณุโลก จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานน่านนคร จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานเลย จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานนครพนม จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานระนอง จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จำนวน ๑ อัตรา
ท่าอากาศยานนครราชสีมา จำนวน ๑ อัตรา

๕. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวช้อง

๖. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันเริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้เบ็เนไปตามเงื่อนไชในสัญญาจ้าง ๗. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาเทคนิค วิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ

๘. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้

๘.๑ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตาม หลักวิชาช่าง และความต้องการชองหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับ ๘.๒ ตรวจสอบ แก่ไข และกำหนดรายละเอียดชองงานให้ตรงกับรูปแบบและรายการ เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๘.๓ ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาก่อสร้าง ๘.๔ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าชองงาน ๘.๕ ปฏิบัติงานอื่นตาม,ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดไต้

๙. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

๑. การประเมินความรู้ ความลามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

โดยใฃ้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑.๑ องค์ประกอบที่ ๑ (๗๐ คะแนน)

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไชเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ ประมาณราคา เทคนิคการก่อสร้าง การตรวจงาน ก่อสร้าง การปฏิบ้ติงานก่อสร้าง

๑.๒ องค์ประกอบที่ ๒ (๓๐ คะแนน)

 • ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องด้นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 • ความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์

๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

 • พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ท,วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนะคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ

 

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ลิ้งประกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง [1-3วัน] ส่งฟรี