แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)

แนวข้อสอบ ผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ ผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน (DOA) ล่าสุด [2561]

เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • สรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20=605฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ ผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ ผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน (DOA) ครบจบในเล่มเดียว เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด อัพเดทใหม่ล่าสุด กันยายน 2561 ตรงตามประกาศสอบ หนังสือ คู่มือเพื่อเตรียมตัวสอบ ผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

รูปแบบจำหน่าย

PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB

(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ ( https://line.me/R/ti/p/%40naihoy )

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการในพื้นที่เขตสนามบิน (Airside)
 • ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

หนังสือแนวข้อสอบ ผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน รวบรวมเนื้อที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ดูแลสนามบิน กรมท่าอากาศยาน เพื่อสอบเข้าทำงาน กรมท่าอากาศยาน โดยเฉพาะ รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยสุด มีเนื้อหาให้อ่าน/มีสาระบัญ/มีเลขหน้า/มีสรุปเนื้อหาท้ายบท/มีแนวข้อสอบ/พร้อมเฉลย

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน

การรับสมัคร

 1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการเลือกสรร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครไต้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖ร) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

      2. สมัครที่เว็บ  https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไปตำแหน่งต่างๆ

ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน

๑. กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
๒. อัตราค่าตอบแทน ๑๑,๒๘๐ บาท
๓. อัตราว่าง ๑ อัตรา
๔. สถานที่ปฏิบัติงาน ท่าอากาศยานแม่สอด ๑ อัตรา
๕. สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน ๓. อัตราว่าง ๔. สถานที่ปฏิบัติงาน ๔. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และประกาศคณะ

๖. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันเริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด – ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

๗. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนด้น (ม.๓)

๘. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้

๘.๑ ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในสนามบิน (Airside) ดูแลความปลอดภัยให้แก,อากาศยาน ขณะที่มาทำการบินขึ้น – ลง ที่ท่าอากาศยาน

๘.๒ ควบคุมดูแลมีให้มี เศษวัสดุ สัตว์ ยานพาหนะ หรือบุคลลเข้าไปในเขตทางวิ่ง ทางขับ และลาบจอด ดูแลการรุกลํ้าแนวเขตสนามบิน บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหาย เล็กน้อยภายในสนามบิน (Airside) รวมทั้งการรักษาเครื่องมือเครื่องใข้ที่ใช้ให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้ปกติ

๘.๓ จัดทำรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๘.๔ ปฏิบัติงาบอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้

๙. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๑.๑ องค์ประกอบที่ ๑ (๗๐ คะแนน)

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๔๒ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการในพื้นที่เขตสนามบิน (Airside) ในส่วน งานที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ องค์ประกอบที่ ๒ (๓๐คะแนบ)

 • ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 • ความรู้พื้บฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์

๒. การประเมินความรู้ ความลามารถ ทักษะ และลมรรถนะ ครั้งที่ ๒

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

 • พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการคิกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมบุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเช้ากับผู้อื่น ท,วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนะคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ลิ้งประกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง [1-3วัน] ส่งฟรี