แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน (DOA) ล่าสุด [2561]

เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • สรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง =605฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน ครบจบในเล่มเดียว เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด อัพเดทใหม่ล่าสุด กันยายน 2561 ตรงตามประกาศสอบ หนังสือ คู่มือเพื่อเตรียมตัวสอบ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

รูปแบบจำหน่าย

PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB

(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ ( https://line.me/R/ti/p/%40naihoy )

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับท่าอากาศยานและการบิน
 • แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 50 ข้อ
 • ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

หนังสือแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน รวบรวมเนื้อที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน เพื่อสอบเข้าทำงาน กรมท่าอากาศยาน โดยเฉพาะ รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยสุด มีเนื้อหาให้อ่าน/มีสาระบัญ/มีเลขหน้า/มีสรุปเนื้อหาท้ายบท/มีแนวข้อสอบ/พร้อมเฉลย

 

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน

การรับสมัคร

 1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการเลือกสรร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครไต้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖ร) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

      2. สมัครที่เว็บ  https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไปตำแหน่งต่างๆ

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

เทคนิคทั่วไป ๑๓,๘๐๐ บาท ๒ อัตรา

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี      จำนวน ๑ อัตรา

ท่าอากาศยานตรัง                จำนวน ๑ อัตรา

 

๕. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๖. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันเริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทั่งนี้เปีนไปตามเงื่อนไชในสัญญาจ้าง

๗. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๗.๑ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ ๗.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิไมตากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีค’วามรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านกู้ภัยและดับเพลิง ไม่น้อยกว่า ๕ ป็ จบถึงวันเป็ดรับสมัคร ทั่งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจาก หน่วยงานด้นสังกัดฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันประเมินฯ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)

๗.๓ ได้รับใบอบุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ก่อนวันรับสมัคร)

๗.๔ คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมท่าอากาศยานกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัย และดับเพลิง

(๑) เพศชาย อายุ ๑๘ – ๔๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร

(๒) มีสัญชาติไทย

(๓) ส่วนสูง’ไม’ตาก’ว,า ๑๖๕ ซม. (ทั่งนี้ ส่วนสูงและนํ้าหนักตัวต้องมีความสมดุลกัน)

(๔) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ของกรมการ รักษาดินแดน

(๕) มีใบรับรองแพทย์ที,ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลชองเอกชน ซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย

การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า ๓๐ เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ตํ่ากว่า ๒,๐๐๐ เฮิร์ซ การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า ๒๐/๖๐ ทั่งสองข้างโดยไม,สวม แว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า ๒๐/๒๐ สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ ๒๐/๓๐ ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอนแทคเลนส์ โดยจะต้อง มองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)

ทั่งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ถู้ภัยและดับเพลิง จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่ กรมท่าอากาศยานกำหนดแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น หรือสามารถดาวน์โหลดไต้ที่ vwwv.airports.go.th

๘. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้

๘.๑ ศึกษาและทบทวนการปฏิบัติงานด้านดับเพลิงเพื่อให้เบันไปตามหลักวิธีการ และมาตรฐาน ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

๘.๒ ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอากาศยานทุกแบบที่ใฃ้บริการ ณ ท่าอากาศยาน เข่น ข่อง ทางเข้าออกประตูฉุกเฉิน ข่องเก็บแบตเตอรี่ ฯลฯ เบันด้น เพื่อเตรียมใช้วางแผนในการ กู้ภัย

๘.๓ ดำเนินการกู้ภัยทุกขนิดที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดขอบ

๘.๔ ดับเพลิงอากาศยานและเพลิงอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดขอบ โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ขนิดต่างๆ ประจำรถดับเพลิงที่เบันระบบไฟฟ้าผสมไฮดรอลิกและ อิเล็กทรอนิกส์เคมีเพลิง โดยใช้สารดับเพลิงประเภทนี้ายาโฟม รวมทั้งระบบเครื่องยนต์เพื่อ การดับเพลิงและกู้ภัย

๘.๕ ช่วยพื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับ ผิดขอบ

๘.๖ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวช้องทั้งภายในท่าอากาศยานและภายนอกเขต ท่าอากาศยาน เพื่อปฏิบัติงานข่วยเหลือด้านสาธารณภัย กรณี!ด้รับการร้อง’ขอ

๘.๗ จัดทำแผนรองรับเพื่อใฃ้ผิกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ซักซ้อมแผนฯ และ เสนอแนะแนวทางแก!ฃบิญหาต่างๆ

๘.๘ ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการกู้ภัยและดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ เสมอ

๘.๙ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเบันกะหรือเบันผลัดได้

๙. หลักเกณฑ์และวิธีการเสือกสรร

ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

๑. การประเมินความรู้ ความลามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน)

๑.๑ องค์ประกอบที่ ๑ (๗๐ คะแนน)

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวช้อง
 • พระราขบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และ’ที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
 • ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับการดับเพลิง
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับท่าอากาศยานและการบิน ๑.๒ องค์ประกอบที่ ๒ (๓๐คะแนน)
 • ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องด้นที่จำเบันต่อการปฏิบัติงาน
 • ความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์

๒. การประเมินความรู้ ความฝีามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ผ่านAม่ผ่าน)

 • ทดสอบการดันพื้น ๓๐ ครั้ง
 • ทดสอบการลุกนั่ง ๔๐ ครั้ง
 • ทดสอบงอเข่าครึ่งนั่ง ๖๐ ครั้ง
 • ทดสอบการวิ่ง อย่างน้อย ๒,๔๐๐ เมตร

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงจะต้องเข้ารับการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายและผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กรมท่าอากาศยานกำหนด จึงจะมีลิทธิเข้ารับการ ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ต่อไป ๒.๒ การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมบุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ ผู้อื่นท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนะคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ

 

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ลิ้งประกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง [1-3วัน] ส่งฟรี