แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน (DOA) ล่าสุด [2561]

เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • สรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง 605฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน (DOA) ครบจบในเล่มเดียว เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด อัพเดทใหม่ล่าสุด กันยายน 2561 ตรงตามประกาศสอบ หนังสือ คู่มือเพื่อเตรียมตัวสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

รูปแบบจำหน่าย

PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB

(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ ( https://line.me/R/ti/p/%40naihoy )

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ.2550
 • แนวข้อสอบกฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ.2550
 • ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
 • แนวข้อสอบข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
 • ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าในห้องโดยสารอากาศยาน
 • แนวข้อสอบประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าในห้องโดยสารอากาศยาน
 • ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน
 • ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

หนังสือแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด รวมเนื้อที่เกี่ยวข้องครอบคลุม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน (DOA) อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุด ตรงตามประกาศสอบ เดือน กันยายน 2561 โดยผู้เชี่ยวชาญ มีเนื้อหาให้อ่าน/มีสาระบัญ/มีเลขหน้า/มีสรุปเนื้อหาท้ายบท/มีแนวข้อสอบ/พร้อมเฉลย

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน

การรับสมัคร

 1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการเลือกสรร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครไต้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖ร) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

      2. สมัครที่เว็บ  https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไปตำแหน่งต่างๆ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

เทคนิคทั่วไป

๑๓,๘๐๐ บาท ๔ อัตรา

ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

๔. สิทธิประโยฃน่

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวช้อง

๖. ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันเริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด – ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง

๗. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๗.๑ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ ๗.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีค’วามรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายภายใน สนามบิน ไม่น้อยกว่า ๔ปี จนถึงวันเปีดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาบ จากหน่วยงานต้นสังกัดฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันประเมินฯ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)

๗.๓ คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมท่าอากาศยานกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจ อาวุธและวัตถุอันตราย

(๑) อายุต้องไม่ตำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (๒) มีสัญชาติไทย (๓) สุขภาพ

 • ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม กับจิตใจที่ดีและมี ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย
 • ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกถุทธี้ต่อจิตประสาทตามที่กำหนดใน ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
 • มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย

การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละช้างต้องน้อยกว่า ๓๐ เดซิเบส เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ตำกว่า ๒1๐๐๐ เฮิร์ซ การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า ๒๐/๖๐ ทั้งสองช้างโดยไม,สวม แว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า ๒๐/๒๐ สำหรับสายตาช้างหนึ่ง และ ๒๐/๓๐ ในอีกช้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอนแทคเลนส์ โดยจะต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายจะต้องใช้ ใบรับรองแพทย์ตามที่กรมท่าอากาศยานกำหนดแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.airports.go.th

๘. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้

๘.๑ ดำเนินการตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กระเปาผู้โดยสาร ตัวผู้โดยสาร สินค้า และ ไปรษณียภัณฑ์ ก่อนขึ้นอากาศยาน

๘.๒ ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเสมอ ๘.๓ ควบคุม ดูแล และแก่ไขสภานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสาร และ ประสานกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจให้มาดำเนินการ

๘.๔ ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้นทั้งคนไทยและขาวต่างชาติ ๘.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้

๙. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

๑. การประเมินความรู้ ความลามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน)

๑.๑ องค์ประกอบที่ ๑ (๗๐ คะแนน)

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก่ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๔๔๒ และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔
 • ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก่ไฃบีญหาเบื้องต้น และสถานการณ์บีจจุบัน
 • กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความ ปลอดภัยอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ๒๔๔๐
 • ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้นเพื่อรักษา ความปลอดภัยในการดำเนินงาบสนามบินสาธารณะ
 • ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันเช้าในห้อง โดยสารอากาศยาน
 • ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน ๑.๒ องค์ประกอบที่ ๒ (๓๐คะแนน)
 • ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องด้นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 • ความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์

๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และลมรรถนะ ครั้งที่ ๒

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

– พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น พ่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนะคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ

 

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ลิ้งประกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง [1-3วัน] ส่งฟรี