แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

395.00฿705.00฿

แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2561

เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • สรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=685฿ | เก็บเงินปลายทาง 685+20=705฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

แนวข้อสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต (The Excise Department) [2561] หนังสือแนวข้อสอบเพื่อเข้าทำงานหน่วยงานรัฐบาล เนื้อหาอัพเดทใหม่ล่าสุด มิถุนายน 2561 ตรงตามประกาศสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต (The Excise Department) เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

รูปแบบจำหน่าย

PDF 395 THB | หนังสือ 685 THB | เก็บเงินปลายทาง 705 THB

(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ ( https://line.me/R/ti/p/%40naihoy )

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
 • สรุปพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสรรพสามิต ดังนี้
  1. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำการของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๐
  2. กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. ๒๕๖๐
  3. กฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. ๒๕๖๐
  4. กฎกระทรวงการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. ๒๕๖๐
  5. กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐
  6. กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
  7. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐
  8. กฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐
  9. กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
  10. กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า พ.ศ. ๒๕๖๐
  11. กฎกระทรวงการคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐
  12. กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
  13. กฎกระทรวงการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐
  14. กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๐
  15. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๖๐
  16. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐
  17. กฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
  18. กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐
  19. กฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐
  20. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
  21. กฎกระทรวงการอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
  22. กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
  23. กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐
  24. กฎกระทรวงการอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐
  25. กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ. ๒๕๖๐
  26. กฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
  27. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
  28. กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
  29. กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  30. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๖๐
  31. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันที่คล้ายกัน พ.ศ. ๒๕๖๐
  32. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมการรับ – จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๖๐
  33. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการเก็บและการขนย้ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว พ.ศ. ๒๕๖๐
  34. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเติมสาร Marker ในน้ำมันดีเซล พ.ศ. ๒๕๖๐
  35. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ใช้ที่ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน เพื่อจาหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผู้ที่ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐
  36. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการซื้อน้้ามันหล่อลื่น ให้แก่ผู้ใช้ที่น้ำน้้ามันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น และผู้ใช้ที่น้ำมันหล่อลื่นไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งของอื่น พ.ศ. ๒๕๖๐
  37. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการใช้เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามันชนิดอัตโนมัติรวมทั้งอุปกรณ์ ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณน้้ามันและผลิตภัณฑ์น้้ามัน เพื่อการจัดเก็บภาษี พ.ศ. ๒๕๖๐
  38. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยวิธีการค้านวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยใช้มาตรวัดและเครื่องทดสอบ พ.ศ. ๒๕๖๐
  39. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการค้านวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน โดยใช้เครื่องชั่ง พ.ศ. ๒๕๖๐
  40. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการตรวจสอบปริมาตรความจุภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์มัน พ.ศ. ๒๕๖๐
  41. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐
  42. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการพยาน พ.ศ. ๒๕๖๐
  43. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการออกคำสั่งทำการตรวจค้น ตามมาตรา ๑๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐
  44. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการบังครับชำระภาษีค้าง โดยการยึด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐
  45. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. ๒๕๖๐
  46. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ในการบริหารการจัดเก็บภาษีโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พ.ศ. ๒๕๖๐
 •  พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • ประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
 • สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสรรพสามิต ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษาวิเคราะห์วิธีการรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริ การข้อมูลการคืน ยกเว้น และลดหย่อนภาษีสินค้าและบริการ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลที่ถูกต้อง
 2. ปฏิบัติงานเบื้องต้นที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าติดตาม รวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง สังคม สิ่งแวดล้อม พลังงานและเทคโนโลยีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงการคลัง หรือข้อมูลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดเตรียมข้อมูล เพื่อการปรับปรุง/แก้ไข หลักเกณฑ์ มาตรฐานแนวทางปฏิบัติและระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดเก็บภาษี การป้องกันและปราบปราม รวมทั้งการควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบผู้ประกอบต่างๆ เพื่อความถูกต้องตามกฏหมายและระเบียบต่งๆ จัดทำสรุป ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
 4. รับชำระภาษี วิเคราะห์ และตรวจสอบเอกสารต่างๆในงานจัดเก็บภาษี จัดทำงบเดือนการผลิตจำหน่าย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของกรมสรรพสามิต
 5. ปฏิบัติงานออกตรวจ สืบสวนหาข้อมูลการกระทำผิด ร่วมวางแผน จับกุม ป้องกัน และปราบปรามผู้กระทำผิดกฏหมายสรรพสามิต แนะนำร้านจำหน่ายสินค้าสรรพสามิต และโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญาของทางราชการ รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดและจัดทำรายงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์สรุปผลการผฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับพิจารณาต่อไป
 6. รวบรวม จัดเก็บ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ความเสี่ยงของการหลีกเลี่ยงและหลบหนีการชำระภาษี หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี หรือเพื่อการปับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็ยภาษี วิธีการหรือมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด รวมถึงระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฏหมายหรือแนวทางการดำเนินการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน
 7. ตรวจปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรม สถานบริการ ร้านค้า หรืออื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุม ตรวจสอบการลงบัญชีและจัดทำงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย ยอดคงเหลือสินค้าและการชำระภาษีสรรพสามิต ให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำหรับการศึกษา วิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการบริหารการจัดเก็บภาษี การป้องกันและปราบปราม

2. ด้านการวางแผน

 • วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3.ด้านการประสานงาน

 • ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 • ชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4 .ด้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง วินิจฉัยปัญหา ตอบข้อหารือในกรณีต่างๆในงานที่รับผิดชอบแก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี และความถูกต้องตามกฏหมายและระเบียบต่างๆ
 2. ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เทคนิคการปฏิบัติงานต่างๆในงานที่รับผิดชอบ
 3. จัดเตรียมข้อมูล แนวทางต่างๆ ในการอบรมทางวิชาการแก่ข้าราชการและลูกจ้างเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภาษีสรรพสามิต

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับปริญญาตรีคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนร่วมราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบแะลลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

1.มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2.มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3.มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ

 1. ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
 2. อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด ทั้งนี้อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศการทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุติที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
 3. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
  ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา

ประกาศกรมสรรพสามิต ไฟล์แนบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

E-book ส่งฟรี, หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง [1-3วัน] ส่งฟรี