แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร (DOA) ฉบับปรับปรุง มิ.ย. 2561

เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • สรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20=605฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร (DOA) [2561] หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเพื่อเข้าทำงานหน่วยงานรัฐบาล ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหาอัพเดทใหม่ล่าสุด มิ.ย. 2561 ตรงตามประกาศสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร (DOA) เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

รูปแบบจำหน่าย

PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB

(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ ( https://line.me/R/ti/p/%40naihoy )

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
 • ความรู้พื้นฐานเกษตรกรรม ด้านพืช ปัจจัยการผลิต การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
 • พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปุ๋ย ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๕๑
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๕๑
 • พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.๒๕๔๒
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.๒๕๔๒
 • พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ และ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ และ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐
 • พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๔๒ และ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๕๑
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๔๒ และ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.๒๕๕๑
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

หนังสือแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร [2561] รวบรวมเนื้อที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร เพื่อสอบเข้าทำงาน กรมวิชาการเกษตร (DOA)  โดยเฉพาะ รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยสุด มีเนื้อหาให้อ่าน/มีสาระบัญ/มีเลขหน้า/มีสรุปเนื้อหาท้ายบท/มีแนวข้อสอบ/พร้อมเฉลย

กรมวิชาการเกษตร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครสอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ชองกรมวิชาการเกษตร

ด้วยกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ชองกรมวิชาการเกษตร ฉะบั้น อาขัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๔๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑0๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๔๔๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการ จึงได้ประกาศรับสมัครสอบแช่งขันๆ ด้งรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะบุรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่บที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๖ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๑๐,๘๔0 – ๑๑,๙๓๐ บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เปีนไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนด บีจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เปีนช้าราชการพลเรือนสามัญ. ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๔
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน ๑๑,๔๐๐ – ๑๒,๖๔๐ บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เปีนไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนด บีจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นช้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๔

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครงแรก จำนวน ๑๐ อัตรา

บรรจุที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ซี่งไม,จำเป็นด้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาบด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ขัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑. ค้านการปฏิบัติการ

(๑) ช่วยทำการศึกษา ด้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รับรอง ทางด้านวิชาการเกษตร เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

(๒) ผลิต และให้บริการ ด้านพืช และบีจจัยการผลิต เพื่อ’ให้!ด้ผลผลิตตามเป๋าหมาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

(๓) ปฏิบัติการด้านวิชาการเกษตร เซ่น การดำเนินการ’ให้เ1ป็นไ’ปตามกฎหมาย การพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการเกษตร การจดการไร่นา การใช้นํ้าซลประทาน เป็นด้น เพื่อสนับสนุนงานวิชาการ และเผยแพร่ความร้แก่เกษตรกร

(๔) ช่วยวางแผน ส่งเสริมการผลิต และจัดทำโครงการสนับสนุน การผลิตชองเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตชองเกษตรกร

๒. ด้านการบริการ

(๑) สาธิต แนะนำ ส่งเสริม บกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อนำความร้ไปปฏิบัติ

(๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และแนะแนวทางการแก้ไขป็ญหาการเกษตร เพื่อให้มีการแก้ไขบีญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. การรับสมัครสอบ

๔.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครไต้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพื่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ถึงวับที ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖® ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม ลิ้งประกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง [1-3วัน] ส่งฟรี