แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)
ลดราคา!

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

395.00฿585.00฿

เงื่อนไขการสั่งซื้อ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2560

lineat-naihoy

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2560 ดังต่อไปนี้

สรุปแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 • สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
 • กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • สรุปสาระสำคัญ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 • ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญในปัจจุบัน
 • แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 1
 • แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
 • แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 3
 • สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *