Sale!

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล

395.00฿585.00฿

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2560

lineat-naihoy

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล

 

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล พฤศจิกายน 2560 ดังต่อไปนี้

 • สรุปสาระสำคัญ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
 • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดังนี้
 • การร้องเรียน
 • ข้อมูลข่าวสารที่ “ไม่ต้องเปิดเผย”
 • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย
 • ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
 • เอกสารประวัติศาสตร์
 • คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • อำนาจหน้าที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • บทกำหนดโทษ
 • แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • เฉลย แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • สรุปสาระสำคัญ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • อำนาจหน้าที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • คำสั่งทางปกครอง
 • รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง
 • การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
 • การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
 • การขอให้พิจารณาใหม่
 • การบังคับทางปกครอง
 • ระยะเวลาและอายุความ
 • การแจ้งคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง
 • แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • เฉลย แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • สรุปสาระสำคัญ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 • การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • อำนาจหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • การบริหารงานบุคคลในเทศบาล
 • การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล
 • การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา
 • การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • อำนาจหน้าที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 • แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
 • เฉลยแนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
 • สรุปการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานใน อปท.
 • สรุปสาระสำคัญประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
 • บุคคลส่วนท้องถิ่น
 • การสรรหาบุคคล
 • การดำเนินการสอบแข่งขัน
 • การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง
 • การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 • วินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย
 • การอุทธรณ์
 • การร้องทุกข์
 • สรุปความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 • แผนอัตรากาลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • การพัฒนาระบบราชการ
 • ขั้นตอนและวิธีการรับรองข้อมูลระบบฐานข้อมูลบุคลากร ก.พ. 7 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ขั้นตอนและวิธีการรับรองข้อมูลระบบฐานข้อมูลบุคลากร ก.พ.7 ระดับจังหวัด
 • สรุป บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • โครงสร้างสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.)
 • โครงสร้างส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ (สบส.)
 • พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
 • การคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 • บำเหน็จปกติ
 • การคำนวณเงินบำเหน็จ
 • บำนาญปกติ
 • การคำนวณเงินบำนาญ
 • การคำนวณเงินบำนาญ กรณีถ่ายโอน สมาชิก กบข.
 • สิทธิในการขอรับบำเหน็จบำนาญ
 • เงินบำเหน็จดำรงชีพ
 • บำเหน็จตกทอด
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 • แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 • เฉลยแนวข้อสอบเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล

แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ฉบับปรับปรุง ใหม่ล่าสุด

 • ตรงตามประกาศ รับสมัคร แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ล่าสุด
 • มีสารบัญ และเลขหน้า
 • อ่านง่าย กระชับ
 • มีเฉยข้อสอบ
 • พร้อมสรุปข้อสอบ และสรุปเนื้อหาท้ายบท

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *