แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)
ลดราคา!

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชน

395.00฿585.00฿

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2560

lineat-naihoy

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชน

 

แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน มีดังต่อไปนี้

 • สรุปสาระสำคัญ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
 • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดังนี้
 • การร้องเรียน
 • ข้อมูลข่าวสารที่ “ไม่ต้องเปิดเผย”
 • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย
 • ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
 • เอกสารประวัติศาสตร์
 • คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • อำนาจหน้าที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
 • บทกำหนดโทษ
 • แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • เฉลย แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
 • กองทุนหมู่บ้าน
 • กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 • คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ “กทบ.”
 • คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่
 • การบัญชีและการตรวจสอบ
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม( ฉบับ 2) พ.ศ.2553
 • สาระสำคัญ
 • สรุป ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2552
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 • สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
 • แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 • การจัดทำแผนพัฒนา
 • ระยะเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 • อำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี
 • การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
 • การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
 • การจัดทำแผนการดำเนินงาน
 • แผนการดำเนินงานการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
 • การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาครัฐ : แนวคิดสู่การปฏิบัติ
 • องค์ประกอบด้านลักษณะ ความพอเพียงต้องประกอบด้วย 3 ลักษณะ ดังนี้
 • สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ส่วนที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
 • เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
 • แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาชุมชน
 • การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น : แนวคิด หลักการพัฒนา และการดำเนินงานพัฒนาชุมชน
 • หลักการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 • สรุป การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จะเดินหน้าหรือก้าวไปในทิศทางใด จะต้องมี
 • ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีการพัฒนา
 • แนวคิดในการพัฒนาชุมชน
 • แนวข้อสอบภาค ข ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
 • เฉลยแนวข้อสอบภาค ข ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

 

แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง ใหม่ล่าสุด

 • ตรงตามประกาศ รับสมัคร นักพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง ล่าสุด
 • มีสารบัญ และเลขหน้า
 • อ่านง่าย กระชับ
 • มีเฉยข้อสอบ
 • พร้อมสรุปข้อสอบ
 • และสรุปเนื้อหาท้ายบท

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชน”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *