Sale!

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395.00฿605.00฿

วิธีการสั่งซื้อ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ ฉบับปรับปรุงล่าสุด

สั่งซื้อได้ 2 รูปแบบ คือ

 1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งในเวลา 1-30 นาที)
 2. แบบหนังสือ ราคา 585 บาท (มีบริการเก็บเงินปลายทาง ขนส่งเอกชน Kerry คิดเพิ่ม 20 บาท = 605 บาท)
  *เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ
  *หากเล่มไหนยังไม่มีตัวอย่างให้ดู สามารถขอดูสารบัญ หรือตัวอย่างได้

lineat-naihoy
หรือเลือกซื้อผ่านระบบได้เลย

 

ล้างค่า

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ สรุปแนวข้อสอบ เนื้อหากระชับอ่านง่าย สรุปเนื้อหาท้ายบท มีแบบทดสอบท้ายบทให้ทดลองทำ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด อัพเดทเนื้อหารายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามประกาศสอบของหน่วยงานล่าสุด หากเล่มไหนยังไม่มีตัวอย่างให้ดู สามารถขอดูสารบัญ หรือตัวอย่างได้

สั่งซื้อได้ 2 รูปแบบ คือ

 1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งในเวลา 1-30 นาที)
 2. แบบหนังสือ ราคา 585 บาท (มีบริการเก็บเงินปลายทาง ขนส่งเอกชน Kerry คิดเพิ่ม 20 บาท = 605 บาท)
  ***เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 2 รูปแบบ
  ***หากเล่มไหนยังไม่มีตัวอย่างให้ดู สามารถขอดูสารบัญ หรือตัวอย่างได้

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และของกรมป่าไม้
 • ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533
 • แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีความผิดเกี่ยวกับการป่าไม้ พ.ศ. 2533
 • ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2552
 • แนวข้อสอบระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2552
 • ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนําทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2559
 • แนวข้อสอบระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนําทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2559
 • จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
 • ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
 • แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงานพัสดุ
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
 • แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
 • สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
 • รุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
 • เทคนิคสอบสัมภาษณ์

สรุปแนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ มีแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ เนื้อสาระสำคัญ อัพเดทพรบ เหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ใหม่ล่าสุด ครบตามประกาศสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง [1-3วัน] ส่งฟรี

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ จาก 1 รีวิว

 1. naihoy

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ ฉบับปรับปรุงล่าสุด

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *