แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กรกฎาคม 2561

“เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ”

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • สรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง =605฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ครบจบในเล่มเดียว เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด อัพเดทใหม่ล่าสุด กรกฎาคม 2561 ตรงตามประกาศสอบ หนังสือ คู่มือเพื่อเตรียมตัวสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

รูปแบบจำหน่าย

PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB

(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ ( https://line.me/R/ti/p/%40naihoy )

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
 • แนวข้อสอบ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
 • พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
 • แนวข้อสอบ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
 • พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
 • แนวข้อสอบ พรบ.สวนป่า พ.ศ.2535
 • พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
 • แนวข้อสอบ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
 • ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการป้องกันรักษาป่า
 • การวิจัยด้านป่าไม้
 • การส่งเสริมการปลูกป่า
 • การจัดการที่ดินป่าไม้
 • การจัดการป่าชุมชน
 • การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 • การอนุญาตด้านป่าไม้
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

หนังสือแนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ รวบรวมเนื้อที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ เพื่อสอบเข้าทำงาน กรมป่าไม้ โดยเฉพาะ รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยสุด มีเนื้อหาให้อ่าน/มีสาระบัญ/มีเลขหน้า/มีสรุปเนื้อหาท้ายบท/มีแนวข้อสอบ/พร้อมเฉลย

ตำแหน่งที่ ๐๘ ตำแหน่งนักวิชาการปาไม้ กรมป่าไม้

๑. กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
๒. อัตราค่าตอบแทน ๑๘,000 บาท
๓. จำนวนอัตราว่าง ๓ อตรา
๔. สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๑ อัตรา
 • สำนักการอนุญาต ๒ อัตรา

๔.คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์
๖. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ การส่งเสริม และฟืนฟูพื้นที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และงานสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

–   ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบล่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าโม้

–   ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าโม้พุทธดักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าลงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๐ร๙ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ค. ๒๔๓๔ และกฎหมาย ระเบียบอื่น รุ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านป่าโม้

–  ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าโม้ การเศรษฐกิจป่าโม้

การบัองกันรักษาป่าและควบคุมใฟป่า การอนุญาตด้านป่าโม้ และอื่น รุ ที่เกี่ยวข้อง

๑๐๐

สอบข้อเขียน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

– ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการดีกษา ประวัติการทำงาน จากการลังเกตพฤติกรรมที่ ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้าน ต่าง รุ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทํวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว เข้ากับ ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิงแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณโหวพริบ และ บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก และที่จำเป็นของตำแหน่ง

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

รวม

๒๐๐

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ลิ้งประกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง [1-3วัน] ส่งฟรี

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ จาก 1 รีวิว

 1. naihoy

  แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ กรกฎาคม 2561
  “เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ”
  อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
  มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
  เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
  มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
  สรุปเนื้อหาท้ายบท
  สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
  รูปแบบการสั่งซื้อ

  PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง =605฿

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *