แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ กรกฎาคม 2561

“เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ”

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • สรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง =605฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้

หนังสือ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ ครบจบในเล่มเดียว เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด อัพเดทใหม่ล่าสุด กรกฎาคม 2561 ตรงตามประกาศสอบ หนังสือ คู่มือเพื่อเตรียมตัวสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

รูปแบบจำหน่าย

PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB

(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ ( https://line.me/R/ti/p/%40naihoy )

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
 • แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
 • หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 • หลักการบัญชีขั้นต้น
 • แนวข้อสอบหลักการบัญชีขั้นต้น
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

หนังสือแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ รวบรวมเนื้อที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ตำแหน่ง แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ เพื่อสอบเข้าทำงาน กรมป่าไม้ โดยเฉพาะ รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยสุด มีเนื้อหาให้อ่าน/มีสาระบัญ/มีเลขหน้า/มีสรุปเนื้อหาท้ายบท/มีแนวข้อสอบ/พร้อมเฉลย

ตำแหน่งที่ ๐๓  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้

๑. กลุ่มงาน  บริการ
๒. อัตราค่าตอบแทน ๑๓,๘00 บาท
๓. จำนวนอัตราว่าง ๔ อัตรา
๔. สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ๒ อัตรา
– สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ (เชียงใหม่) ๒ อัตรา
– (ปฏิบัติงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน)
๕. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวก้น ในสาขาวิชาพาณิชย์การ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

๖. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และบัญชีทั้วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำดัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสืออีแจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๗.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

–  ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวดับระเบียบสำบักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพบักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๔๔๓/ และของกรมป่าไม้

–  ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวดับงานงบประมาณ การเงินและบัญอี และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๐๐

สอบข้อเขียน

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

– ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมดับตำแหน่งหน้าที่ จากประรัติส่วนดัว ประวัติการดีกษา ประวัติการทำงาน จากการลังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการลัมภาษณิพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณิ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับดัวเข้าดับผู้ร่วมงาน รวมทั้งลังคม และสิงแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิบัติโหวพริบ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

รวม

๒๐๐

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ลิ้งประกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง [1-3วัน] ส่งฟรี

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ จาก 1 รีวิว

 1. naihoy

  แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ กรกฎาคม 2561
  “เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ”
  อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
  มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
  เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
  มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
  สรุปเนื้อหาท้ายบท
  สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
  รูปแบบการสั่งซื้อ

  PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง =605฿

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *