แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)

แนวข้อสอบ ช่างฝีมือ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ ช่างฝีมือ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กรกฎาคม 2561

“เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ”

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • สรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง =605฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ ช่างฝีมือ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์

แนวข้อสอบ ช่างฝีมือ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ครบจบในเล่มเดียว เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด อัพเดทใหม่ล่าสุด กรกฎาคม 2561 ตรงตามประกาศสอบ หนังสือ คู่มือเพื่อเตรียมตัวสอบ ช่างฝีมือ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

รูปแบบจำหน่าย

PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB

(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ ( https://line.me/R/ti/p/%40naihoy )

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ความรู้เกี่ยวกับวัสดุโรงงาน
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิต
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องประดับและอัญมณี
 • ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

หนังสือแนวข้อสอบ ช่างฝีมือ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ รวบรวมเนื้อที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ตำแหน่ง ช่างฝีมือ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์เพื่อสอบเข้าทำงาน กรมธนารักษ์ โดยเฉพาะ รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยสุด มีเนื้อหาให้อ่าน/มีสาระบัญ/มีเลขหน้า/มีสรุปเนื้อหาท้ายบท/มีแนวข้อสอบ/พร้อมเฉลย

ตำแหน่งที่ ๑๔ ตำแหน่งช่างฝีมือ

กลุ่มงาน       บริการ

สังกัด           สำนักกษาปณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

กำหนดให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

๑. ปฏิบัติงาน’ซ่างผีแมือเกี่ยวกับการสร้าง และซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน เหรียญที่ระลึก และของสั่งจ้างที่ต้องใช้ความระเอียด ประณีต ทักษะ เทคนิคและประสบการณ์อย่างสูง

๒. ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิต โดยใช้ความรู้ตามหลักวิชาการเพื่อให้การผลิตชิ้นงาน รวดเร็วชิ้น และลดอัตราการสูญเสียในกระบวนการผลิต

๓. ควบคุมวางแผนการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรของหน่วยงานให้มืประสิทธิภาพ เซ่น การป้อนคำสั่ง หรือโปรแกรมคำสั่ง เปีนต้น

๔. ปฏิบัติงานด้านการใช้งานเครื่องจักรของหน่วยงาน เครื่องพิมพ์สีบนกล่องกระดาษ เครื่องพิมพ์สีเหรียญฯ และระบบหล่อฉีด รวมทั้งสามารถดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕. บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างโลหะวิทยา สาขาวิชาช่างโลหะ สาขาวิชาช่างหล่อโลหะ สาขาวิชาช่างเทคนิคการหล่อ สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี หรือสาขาวิชาช่างทองหลวง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

อัตราว่าง      ๙ อัตรา

ค่าตอบแทน  ๑๓,๘๐๐ บาท

ตำแหน่ง

ประเมินครั้งที่

หัวข้อที่จะประเมิน

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ช่าง’ฝึมือ (ปวส.)

ความร้ทั่วไใ J

๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

๔. การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเหตุการณ์บีจจุบัน

๕. คุณธรรม จริยธรรม

๑๐๐

สอบข้อเขียน

๑. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุโรงงาน

๒. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิต

๓. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องประดับและอัญมณี

๔. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต

๑๐๐

สอบข้อเขียน

บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์

๑๐๐

สอบสัมภาษณ์

การรับสมัครสอบ

กำหนดการ และวิธีการรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอริเน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๑ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๑ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http//wvwv.treasury.§o.th หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service” แบนเนอริ “รับสมัครงานออนไลน่ job online” หรือ https://treasury.thaijobjob.com

ลิ้งประกาศฉบับเต็ม คลิ๊ก

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง [1-3วัน] ส่งฟรี

แนวข้อสอบ ช่างฝีมือ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ จาก 1 รีวิว

 1. naihoy

  แนวข้อสอบ ช่างฝีมือ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กรกฎาคม 2561
  “เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ”
  อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
  มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
  เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
  มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
  สรุปเนื้อหาท้ายบท
  สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์
  รูปแบบการสั่งซื้อ

  PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง =605฿

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *