แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน กันยายน 2561

“เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ”

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • สรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง =605฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน ครบจบในเล่มเดียว เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด อัพเดทใหม่ล่าสุด กันยายน 2561 ตรงตามประกาศสอบ หนังสือ คู่มือเพื่อเตรียมตัวสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

รูปแบบจำหน่าย

PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB

(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ ( https://line.me/R/ti/p/%40naihoy )

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร และการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
 • แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
 • การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

หนังสือแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน รวบรวมเนื้อที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน เพื่อสอบเข้าทำงาน กรมท่าอากาศยาน โดยเฉพาะ รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยสุด มีเนื้อหาให้อ่าน/มีสาระบัญ/มีเลขหน้า/มีสรุปเนื้อหาท้ายบท/มีแนวข้อสอบ/พร้อมเฉลย

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน

การรับสมัคร

 1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการเลือกสรร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครไต้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖ร) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

      2. สมัครที่เว็บ  https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั่วไปตำแหน่งต่างๆ

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ
ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน
ฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประขาสัมพันธ์)

เทคนิคทั่วไป ๑๓,๘๐๐ บาท ๒ อัตรา

 • ท่าอากาศยานกระบี่               จำนวน ๑ อัตรา
 • ท่าอากาศยานเลย                 จำนวน ๑ อัตรา ๕. สิทธิประโยชน์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะ กรรมการบรีหารพนักงานราฃการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามระเบียบที่เกี่ยวช้อง

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันเริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไชในสัญญาจ้าง ๗. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับจุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกลาชาวิชา หรือ ๗.๒ เป็นผู้ได้รับ’วุฒิ’ไม่ตํ่าก’ว่าประกาศ,นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้,มีค’วามรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านการประซาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี จบถึง’วันเปีดรับ สมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด ฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในวันปร ะเมินฯ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้

 • ดำเนินการให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก’อากาศยาน ผู้โดยสาร และบุคคลอี,น ที’ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขบส,งสินค้า สัมภาระ และ ไปรณียภัณฑ์ทางอากาศ
 • ดำเนินการค้านการจัดหาข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ บทบาท ภารกิจชอง ท่าอากาศยาน ผลการปฏิบัติงานที,ไค้ดำเนินการเพื่อเผยแพร,ชื่อเสียง เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีฃองท่าอากาศยาบ ๘.๓ จัดทำรายงาน และสถิติที่เกี่ยวช้อง
 • ช่วยอำนวยการพิธีการต่างๆในการจัดประชุม สัมมนา ณ ท่าอากาศยาน การใช้ห้อง ประชุม ห้องรับรอง อาคารสถานที่ ๘.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ได้

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

 • การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

 • องค์ประกอบที่ ๑ (๗๐ คะแนน)
 • ความรู้พื้นฐานด้านการประซาสัมพันธ์
 • พระราชบัญญ้ติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๔๒ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔

 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับชองทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๔
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ องค์ประกอบที่ ๒ (๓๐คะแนน)

 • ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเบีนต่อการปฏิบัติงาน
 • ความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์

๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

 • พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ห่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนะคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม : ลิ้งประกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง [1-3วัน] ส่งฟรี

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน จาก 1 รีวิว

 1. naihoy

  แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน ครบจบในเล่มเดียว เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด อัพเดทใหม่ล่าสุด กันยายน 2561 ตรงตามประกาศสอบ หนังสือ คู่มือเพื่อเตรียมตัวสอบ เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) กรมท่าอากาศยาน ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

  ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

  รูปแบบจำหน่าย

  PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB

  (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *