แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)

แนวข้อสอบ นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กันยายน 2561

“เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ”

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • สรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง =605฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

แนวข้อสอบ นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ครบจบในเล่มเดียว เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด อัพเดทใหม่ล่าสุด กันยายน 2561 ตรงตามประกาศสอบ หนังสือ คู่มือเพื่อเตรียมตัวสอบ นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

รูปแบบจำหน่าย

PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB

(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ ( https://line.me/R/ti/p/%40naihoy )

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 • พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

 • พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • ด้านเหตุผล

  • อุปมาอุปไมย

  • บทความยาว

  • บทความสั้น

  • เติมคำ

  • เรียงประโยค

  • ข้อบกพร่องภาษา

  • การใช้คำราชาศัพท์

  • แนวข้อสอบด้านเหตุผล

 • แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์

 • ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 • แนวข้อสอบเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ

 • การสนทนา (Conversation/ Dialogues)

 • การอ่านบทความ (Reading Comprehension)

 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

หนังสือแนวข้อสอบ นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รวบรวมเนื้อที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ตำแหน่ง นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อสอบเข้าทำงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยเฉพาะ รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยสุด มีเนื้อหาให้อ่าน/มีสาระบัญ/มีเลขหน้า/มีสรุปเนื้อหาท้ายบท/มีแนวข้อสอบ/พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้ทีเว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com

รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เปีดรับสมัครคัดเลือก

ตำแหน่งที่เปีดรับสมัครลำดับที่

๐๙

นักการต่างประเทศ

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน

พนักงาน

ตำแหน่งประเภท

ปฏิบัติงาน

ลักษณะงานโดยทั่วไป

มีลักษณะงานเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ การประชุมระหว่างประเทศ การเจรจาการค้าและที่เกี่ยวข้องด้านนโยบาย

และกฎหมายการแข่งข้นทางการค้า เป็นผู้แทนของสำนักงานหรือประเทศไทยในการดำเนินการด้านการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ การเผยแพร่กฎหมายแข่งข้นทางการค้าของไทยในภาพรวมในเวทีระหว่างประเทศ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวลับนโยบาย และกฎหมายแข่งข้นทางการค้าของต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ การเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ การแข่งข้นทางการค้าในด้านกิจการต่างประเทศ การติดต่อประสานงานกับองค์กรกำกับดูแลการ แข่งข้นของต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลับการแข่งข้นทางการค้า ตลอดจนการแปลเอกสาร และร่างหนังสือโตตอบเป็นภาษาต่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการกับต่างประเทศ จัดทำแผนงาน ดำเนินการรวมทั้งขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการขอรับความช่วยเหลือต่าง ๆ การดำเนินการ ศึกษา ผีเกอบรมดูงานในต่างประเทศรวมถึงผู้ที่ไดรับทุนมาศึกษา ผีกอบรมหรือดูงานในประเทศไทยตลอดจนอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก1ผู้เชี่ยวชาญหรืออาสาสมัครที่เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วุฒิการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบไดํใม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลซน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาลนศาสตร์ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี สารสนเทศ

 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก

 

ภาคความรู้ค’วามสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ๑)

(๑๐๐ คะแนน)

กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

วิชาความ! (๕๐ คะแนน)

วิชาความสามารถ (๕๐ คะแนน)

โดยวิธีสอบข้อเชียน (ปรนัย)

โดยวิธีสอบข้อเชียน (ปรนัย)

(๑) ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งข้นทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวลับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ ๒๕๒๖.

และ,ที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๑) ด้านเหตุผล (๒) ด้านความจำ

(๓) ด้านมิติสัมพันธ์

กลุ่มตำแหน่งที่ ๑

นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักจัดการงาน

นักสืบสวนสอบสวน

นักองค์กรสัมพันธ์

นักการต่างประเทศ

นิติกร

รายละเอียดเพิ่มเติม : ลิ้งประกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง [1-3วัน] ส่งฟรี

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นักการต่างประเทศปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *