กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดรับสมัครพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [9 – 31 พฤษภาคม 2562] ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ …